Vývoj výdajů za položku „Sběr a svoz komunálního odpadu“ v MB 2000-2012

Obrázek