CENATOX v MB- Původ zimního znečištění ovzduší 1

Snímek hlavní měřící stanice projektu CENATOX v MB s popisem funkce jeho vybavení, foto: Jan Bendl, PřF UK, 2013

Tento týden Vám blíže představíme práci další skupiny řešitelů mladoboleslavské mise projektu CENATOX. Ukažme si ale podrobněji první indicii odkud znečištění, které hlavní měřící stanice v areálu městského stadionu zachytila, pochází. Tedy směr a rychlost pohybu vzduchových hmot nad městem během sledovaného období. Situace v MB může být složitější, než jsme se domnívali.

Možná jste si v posteru z prvního příspěvku k tématu zde všimli větrných růžic a map areálů obou sledovaných měst s přesnou lokalizací velkého spalovacího zdroje a místa měření. Graf na obrázku č. 1 ukazuje směr a sílu proudění vzduchu stanovené hlavní stanicí v Mladé Boleslavi a relativní četnost jejich výskytu v době měření. Zdaleka nejčastěji se jednalo o proudění ze severozápadu ve směru a rychlostech daných grafem (čteným „do středu“).  Obrázek č. 2 ukazuje fotomapu města a okolí z posteru s vyznačením místa měření.

Propojení obou obrázků necháme prozatím na čtenáři a bez komentáře. Popis sofistikované metody, kterou užívá CENATOX pro analýzu původu znečištění, tedy tzv. „receptorového modelování“ přineseme samostatně.  Na její konkrétní výsledky se bude osobně možné doptat hlavního řešitele projektu, Jana Hovorky z Ústavu pro životní prostředí PřF UK na druhém říjnovém MB Café 30. 10. Na Karmeli. Tato část projektu má shodou nešťastných okolností určité zpoždění.

Ukázkou výstupu obdobných metod aplikovaných jinde je třetí obrázek. Ukazuje v grafické podobě podíl jednotlivých typů zdrojů znečištění ovzduší na ročních průměrných koncentracích PM10 v několika lokalitách Moravskoslezského kraje a přilehlých oblastí v Polsku. Data pro modelování byla získána v rámci tříletého projektu výzkumu přeshraničního přenosu znečištění Air Silesia, jehož výsledky byly před nedávnem publikovány. Které lokalitě se situace v Mladé Boleslavi bude nejvíce podobat, zatím nevíme.

Stručné manažerské shrnutí výsledků Air Silesia najdete v příloze. Kompletní dílčí zprávy lze stáhnout z jeho webových stránek.

David Hradiský, 9. 9. 2013

PřílohaVelikost
Air Silesia Manažerské shrnutí 2.45 MB
Obr. 1 Větrná růžice v době imisní kampaně projektu CENATOX 14.  - 27. 2. 2013, Jan Bendl pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013
Obr. 2 Podrobná fotomapa MB a jejího okolí s přesnou lokalizací měření projektu CENATOX, Jan Bendl pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013
Obr. 3 Podíl jednotlivých skupin emisních zdrojů na ročních koncentracích PM10, bližší popis v textu, zdroj: www.air-silesia.eu