CENATOX v MB- Benzo(a)Pyren 14. - 27. 2. 2013

Benzo(a)Pyren

O tom, že na celém území Statutárního města Mladá Boleslav je i při zprůměrování období 2007-2011 prekračován roční cílový imisní limit pro koncentrace karcinogenního Benzo(a)Pyrenu jsme na základě čerstvě publikovaných dat ČHMÚ psali nedávno-více zde . Díky projektu CENATOX máme poprvé k dispozici i údaje získané přímo z areálu města. ČHMÚ je pro MB dopočítává modely. Jeho původ zatím ponechme stranou.

Tabulku s koncentracemi B(a)P v jednotlivých velikostních skupinách- frakcích částic z mladoboleslavského ovzduší najdete v příloze. Limitní 1 ng/m3 (které legislativa stanovuje jako celoroční průměr) nepřekročila celkové suma Benzo(a)Pyrenu pouze v úterý 19. 2.

Benzo(a)Pyren je pravděpodobně nejprostudovanější látku ze skupiny karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (kPAH) s mnoha známým negativními účinky na lidské zdraví. K objasnění mechanismů jeho účinku a konkrétních zdravotních důsledků nadlimitních koncentrací přispěli významným způsobem vědci z Oddělení genetické ekotoxikologie   Ústavu experimentální medicíny (ÚEM) AV ČR, v.v.i., mimo jiné v rámci „ Projektu Ostrava“

Autor je rád, že pozvání k účasti na druhém říjnovém MB Café Na Karmeli přijal spolu Janem Hovorkou z Ústavu pro životní prostředí Př F UK i Miroslav Dostál z Laboratoře molekulární epidemiologie na zmíněném oddělení ÚEM, dlouholetý spoluřešitel nejvýznamnějších projektů týkajících se zdravotní zátěže znečištění PAH a jemnými částicemi v ovzduší.

V následujícím tematickém příspěvku Vám ukážeme, že měření z městského stadionu jsou reprezentativní  prakticky pro celý areál města.

David Hradiský, 4. 9. 2013

PřílohaVelikost
BaP_MB_14.-27.2.2013288.59 KB