Vrtěti místním poplatkem za svoz komunálního odpadu

Logo projektového webu "Rozpočet obce"

Další rešerše z projektového webu Rozpočet obce  bude možná pro někoho překvapující. Statutární město Mladá Boleslav vynakládá více než dvakrát více prostředků za „provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, než uvádí oficiální výstupy vedení města v municipálních i dalších médiích.  Jak je to možné?

Celý oficiální název místního poplatku „za svoz komunálního odpadu “ stanovovaném vyhláškou jsme našli např.  zde .  Z tohoto loňského podzimního textu pochází i níže citovaný odstavec:

„Zmíním ještě poplatky za svoz komunálního odpadu. V našem plánu bylo a je, že tento poplatek může být obyvatelům našeho města odpuštěn, ale v případě, že bude fungovat nová linka na zpracování komunálního odpadu ve východní průmyslové zóně. Tato linka ale ještě není. Pokud půjde vše optimálně, tak by se mohla uvést do chodu na jaře v roce 2014. To znamená, že na svoz musíme vydělat, pak můžeme zrušit poplatek za svoz komunálního odpadu,“ vysvětlil dále Beznoska s tím, že vývoz odpadu stojí ročně město 17 milionů korun. S tímto projektem zároveň souvisí i kapacita michalovické skládky – ta bude vyčerpána právě v polovině roku 2014. Ročně sem je umístěno cca 40 tisíc tun odpadu ročně, z toho polovinu vyprodukuje město Mladá Boleslav."

V přehledném „Rozlikávacím rozpočtu“ Mladé Boleslavi z roku 2012 zde najdeme v rozpočtové kapitole Ochrana životního prostředí položku Nakládání s odpady ve výši 37 637 370 Kč. Z toho činí v celkových výdajích – „Sběr a svoz komunálních odpadů“ 30 489 500 Kč a „Využívání a zneškodňování komunálních odpadů“ 7 147 870 Kč. Většinu těchto prostředků představují roku 2012 provozní výdaje. Konkrétně „Sběr a svoz komunálních odpadů“ 29 474 800 Kč a „Využívání a zneškodňování komunálních odpadů“ 7 147 870 Kč.

Vývoj výdajů za „Sběr a svoz komunálního odpadu“ najdete na obrázku č. 1. Loňské jsou třetí nejvyšší od roku 2000. Vývoj položky „Využívání a zneškodňování odpadů“ najdete na obr. č. 2. Analýzy rozpočtů obcí na www.rozpocetobce.cz  vznikly na základě oficiálních dat zveřejňovaných Ministerstvem financí ČR. Data jsou přístupná v systémech ARIS a ÚFIS.

Je-li pravdivá informace uvedená v páteční středočeské příloze MfDnes, totiž že Statutární město Mladá Boleslav vybere ročně od svých občanů z poplatku „za svoz odpadu“ 17 milionů Kč, znamená to, že občané uhradí pouze polovinu nákladů, které samosprávě vznikají. Tedy, že aby to nebyl pouhý příplatek, ale poplatek, měl by být cca 2x vyšší.

K fiskálním souvislostem nakládání s odpady se ještě vrátíme. Po ukončení životnosti skládky v Michalovicích totiž dojde k ukončení příjmů za ukládání odpadu z mladodoboleslavska. Město Mladá Boleslav za ně samo sobě (Michalovice jsou jeho katastrální součástí) nikdy neplatilo.

David Hradiský, 26. 8. 2013

Vývoj výdajů za položku „Sběr a svoz komunálního odpadu“ v MB 2000-2012
Vývoj položky „Využívání a zneškodňování odpadů“ v MB 2005-2012