Žít Boleslav- Město, které pomáhá

Vývoj celkových nákladů Statutárního města MB v rozpočtové kapitole Ochrana životního prostředí- Nakládání s odpady 2000-2012, zdroj: www.rozpocetobce.cz

V textu Vrtěti místním poplatkem za svoz komunálního odpadu jsme Vám ukázali, že rozpočtové výdaje na "Nakládání s odpady" v MB roku 2012 více než dvakrát překračují výnos z vyměřeného poplatku. Oficiální sdělení, že platíme za likvidaci domovního odpadu nikoliv tržní, ale městem dotovanou cenu, lze přitom najít již v tiskové zprávě Rada města vybrala Compag ze srpna 2004.  

Citujme pouze související úvod zprávy:

„ Na mimořádném jednání rady města 12. srpna 2004 padlo rozhodnutí, že v příštích deseti letech bude veřejně prospěšné služby v Mladé Boleslavi zabezpečovat dosavadní firma Compag. Rada tak akceptovala doporučení příslušné výběrové komise, která veřejnou obchodní soutěž vyhodnocovala. Bylo současně určeno pořadí firem pro případ, kdyby vítěz z nějakého důvodu při přípravě smlouvy ze soutěže dodatečně odstoupil: 1. Compag Mladá Boleslav, s.r.o., 2. Marius Pedersen, a.s. 3. R.W.E. Umwelt CZ, s.r.o., 4. Kuku, s.r.o. Jak uvedl primátor Svatopluk Kvaizar, než se s Compagem bude uzavírat smlouva, bude ještě dále upřesňována tak, aby vše vyhovovalo potřebám města. Město Mladá Boleslav tímto výběrem bude mít každým rokem objem veřejně prospěšných služeb levnější o 4 miliony korun. To se ovšem zřejmě nedotkne cen pro obyvatele, protože ti platí za likvidaci domovního odpadu nikoliv tržní, ale městem dotovanou cenu.“

Představu o jak rozsáhle dotovanou službu pro občany města se jednalo, resp. dodnes jedná, se Vám pokusíme ukázat v dalších „vrtivých“ příspěvcích.

David Hradiský, 31. 8. 2013