Sejdeme se v akvaparku? (Zvýhodnění)

Logo společnosti Centrotherm a.s., zdroj: Google

Autor je rád, že to konečně zaznělo jinde a může pokračovat v tématu. Vydání územního rozhodnutí ve věci „Městský krytý bazén Mladá Boleslav“ i pro méně poučeného znamená, že znovu ožívá problém spolufinancování této stavby. Tématu jsme se věnovali naposledy v prosinci zde . Je to však dostatečný důvod k tomu, aby vlastník Centrotherm a. s., tedy Statutární město MB i přes výslovný nesouhlas Škoda Auto a. s. a ŠKO-ENERGO s. r. o. prodal 49%-ní podíl v této strategické společnosti ?

Nejprve zrekapitulujme historii prodeje akcií městské akciové společnosti CENTROTHERM.   

1. Původní záměr prodeje části akcií Centrothermu a.s. schválený 21. 6.2012

  • Základní kapitál společnosti je dle stanov upravených k 13. 6. 2012 - 176 253 388 Kč
  • 21% akcií/ 21 %-ní podíl si ponechá město
  • 30% nabídne k prodeji občanům- maximálně však 10 575 akcií
  • Strategickému partnerovi nabídne 49%

Kmenové akcie v hodnotě 5 tisíc Kč byly občanům nabídnuty za 7100 Kč. Navíc před prázdninami a bez nějakého silného důvodu, proč by měli investovat místo např. do státních dluhopisů, nemovitosti, apod. zrovna tímto směrem. Nepřekvapí, že o nákup, mělo zájem 56 občanů a poptávaný objem byl 260 ks akcií. Tj. de facto fiasko. Otázka je, nakolik byla tato nabídka míněna vážně.

Více k věci ukazují 2 důležité příspěvky- Zastupitelé schválili prodej části akcií Centrothermu  a Mladá Boleslav zprivatizuje městskou teplárnu     

V prvním najdeme „ Prodej akcií bude znamenat samozřejmě příjem do rozpočtu města, který se zavazujeme použít výhradně na zlepšení infrastruktury ve městě, tedy ve prospěch všech občanů v Mladé Boleslavi. Tedy nejenom těch, kteří jsou napojeni na Centrotherm" uvedl primátor. Město nabízí odkoupení adekvátních podílů za 250 milionů, což přesahuje odhady ceny o zhruba 21 %.“

Druhý příspěvek dodává situaci širší rozměr- totiž zkušenost z řady jiných míst našeho kraje.

Co tu ale chybí? Usnesení č. 2579, z 21. 6. 2012 říká, že záměr prodat 49 % podíl strategickému partnerovi se týká 17 272 ks kmenových akcií v hodnotě 5 000 Kč. Kolik bude chtít město za tyto, už ale neříká. Prodá-li je za nominálních 5 tisíc Kč, získá pouze 86,36 milionu. Dnes víme, že participace občanů je passé. „Město“ si nechá 51 %.  

Dle bohužel již nedostupného textu  zde za 49% podíl nabídl majoritní vlastník COMPAG Mladá Boleslav s.r.o.- 122 milionů Kč. To je tedy zřejmě zhruba částka, o kterou se hraje.

2.  Audiozáznam z projednávání zastupitelstva k záměru prodat akcie Centrotherm a.s. najdete zde .

Bod 23/2- je poměrně bolestné to poslouchat.  Již při tomto projednávání vznikl protinávrh vyhlásit k záměru referendum. Nebyl ale schválen – pro bylo 8 zastupitelů, proti 16, 4 se zdrželi hlasování. Následovalo hlasování původního návrhu schválit záměr a ten prošel 20 hlasy pro, 8 bylo proti. Nikdo se nezdržel.

Tvrzení typu co je dobré pro občany, je dobré pro město a proto to navrhujeme, přechází ve stopáži 1:52 hod. do odkazování se na nynější výhodné podmínky realizace projektů (neřečeno jakých) městem, než tomu bude za 4, nebo 5 let.

Jistou indicii jak město hodlá peníze použít (a faktickou korunu celé debaty) poskytuje řečník, který zmíní mnohaleté angažmá v diskutovaném podniku a fakt, že si město MB nikdy nenárokovalo výplatu dividend. Naznačuje neuvěřitelnou věc. Ti všichni, kteří jsou „vytápění“ centrálně- i o jejichž pozornost ještě před chvílí magistrát/ Centrotherm usiloval též jako o investory - jsou vlastně zvýhodněnou určitou částí obyvatel, například před těmi, co topí plynem nebo elektřinou.

Více k příkrému nesouhlasu Škoda Auto a.s. a ŠKO-ENERGO s.r.o. s plánovaným prodejem akcií najdete např. zde . Další v následujícím příspěvku.

David Hradiský, 10. 9. 2013