Zelená informacím 2013

Obálka publikace "Metodika pro elektronické publikování informací o životním protředí měst ", TIMUR o.s., 2011

Již potřetí vyhlásila Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR), o. s. pro města a obce ČR soutěž "Zelená informacím". Jejím smyslem je nalézt a vybrat nejpovedenější webovou prezentaci o životním prostředí. Cílem je samosprávy dále motivovat k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí, tak aby jejich uživatelé (obyvatelé měst) znali stav a vývoj životního prostředí ve svém okolí.

 

Ještě než se podrobně podíváme, jak loni dopadla Mladá Boleslav, připomeňme stručně tento inspirativní projekt. Nejlépe slovy pořadatele soutěže:

Soutěžící:

Všechna města ČR s počtem obyvatel 5000 a více

Hodnocení prezentací:

Do soutěže se nelze samostatně hlásit. Posuzujeme stránky všech měst. V první fázi probíhá „předvýběr“, kde se z cca 300 prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. V předvýběru hraje roli především otázka, zda má město na svých www stránkách vyhrazen samostatný, dostupný a viditelný prostor pro informace o životním prostředí.

Kritéria hodnocení porotou:

Při hodnocení porotou budou brána v úvahu tato kritéria:

 • Přehlednost celkové prezentace města
 • Rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí
 • Rozsah a kvalita obsahu informací o životním prostředí
 • Úprava stránek o životním prostředí, estetický dojem
 • Pravidelná aktualizace
 • Dlouhodobé udržování obsahu, například formou ročenky
 • Míra zlepšení

Termíny soutěže:

 • 1. 8. 2013 – vyhlášení soutěže
 • 15. 10. 2013 – 18. 11. 2013 - hodnocení prezentací porotou (15. 10. 2013 je rozhodným termínem pro začátek posuzování prezentací.)
 • 5. 12. 2013 - slavnostní vyhlášení výsledků

Pro inspiraci: vítězové z minulých ročníků:

 

Krnov:   http://www.krnov.cz/_programs/Environment.asp?mid=15&sid=0

Kopřivnice:  http://zivotniprostredi.koprivnice.org/

Frýdek-Místek:  http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/

Jablonec nad Nisou:  http://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/

Příbram:  http://pribram-city.cz/

 

Celý popis projektu najdete zde .

 

Připomeňme ještě jednu nenápadnou změnu, která se objevila na mb-net v levém menu. Původní záložka „Stav hladiny Jizery“ byl v prvním kroku rozšířen na „Stav hladiny Jizery a Klenice“ a přednedávnem se v ní objevil i odkaz na data z měrného profilu ČHMÚ na Klenici. Autorům změny patří dík.

David Hradiský, 28. 8. 2013