Nová zelená úsporám 2013

Logo dotačního programu Nová Zelená úsporám

Včera odstartoval dotační program Nová zelená úsporám, jehož oficiální stránky najdete zde. Spuštěná první výzva je určena pro rodinné domy a následovat budou další pro Bytové domy a Veřejné budovy. O program je obrovský zájem. Za prvních šest hodin už ministerstvo životního prostřední (MŽP) evidovalo 1 213 žádostí za 275 milionů korun. Více např. zde.

Citujme oficiální představení projektu z pera samotného MŽP.

„ První výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení - čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora), na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie - např. na výměnu zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, solární systém na ohřev teplé vody a přitápění).

Součástí podpory je i příspěvek na přípravu a zajištění realizace těchto opatření (např. podpora na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení měření průvzdušnosti obálky budovy).

Žadatelé, kteří zkombinují více opatření, mají možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kombinaci vybraných opatření. Finanční prostředky mohou být vyplaceny už na podzim letošního roku.

Vlastníci rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 mohou žádat o podporu z programu za zvýhodněných podmínek, tj. například prodloužení termínu pro dodání povinných příloh a navýšení podpory.

Nyní je na podporu vyčleněna jedna miliarda ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR, z prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, dalších 500 milionů z prodeje povolenek pak očekává ministerstvo do konce roku. Celkem tedy letos na financování programu půjde 1,8 mld. korun."

Celou tiskovou zprávu MŽP najdete zde.

Zároveň dodejme, že Krajský úřad Středočeského kraje finalizuje konečnou podobu samostatného programu takzvaných „Kotlíkových dotací“ pro náš kraj. O podrobnostech Vás budeme obratem informovat. V obou případech by byla velká škoda, kvůli nedostatku informací, nevyužít možnosti ušetřit a ještě udělat něco užitečného pro své okolí.  

David Hradiský, 14. 8. 2013