Obr. 1 Větrná růžice v době imisní kampaně projektu CENATOX 14. - 27. 2. 2013, Jan Bendl pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013

Obrázek