Zobrazit jen položky, kde
  • je
NadpisKindNode Typeikona řazeníStavČasJazyk
Vysvědčení Nečasovy vlády uzelAktualitavydáno05/08/2013 - 15:23Česky
Zářijové MB café – Srpen 1968 v Mladé Boleslavi uzelAktualitavydáno15/08/2013 - 16:14Česky
Přemostění Jizery pro rozvoj podnikatelské zóny Mladá Boleslav uzelAktualitavydáno11/07/2013 - 21:32Česky
Zelená informacím 2013 uzelAktualitavydáno28/08/2013 - 15:49Česky
Kam chodíte v MB nejraději na procházky? uzelAktualitavydáno26/06/2013 - 21:17Česky
Nový Zpravodaj mladoboleslavského magistrátního odboru ŽP uzelAktualitavydáno28/06/2013 - 00:14Česky
Rozhodnutí o umístění stavby „Mladá Boleslav - park Štěpánka, městský krytý bazén“ uzelAktualitavydáno28/08/2013 - 00:42Česky
„Kotlíkové dotace" ve Středočeském kraji uzelAktualitavydáno01/07/2013 - 15:31Česky
Negativní trendy ve výskytu alergických onemocnění v MB III. - 2005-2012 uzelAktualitavydáno02/07/2013 - 20:38Česky
Téměř 99 procent nebezpečných odpadů je skládkováno bez poplatků uzelAktualitavydáno04/07/2013 - 20:34Česky
Vrtěti místním poplatkem za svoz komunálního odpadu uzelAktualitavydáno26/08/2013 - 21:30Česky
Žít Boleslav- Vzhledné město (2000-2012) uzelAktualitavydáno08/07/2013 - 17:14Česky
Program na výměnu kotlů ve Středočeském kraji startuje 2. 9. od 9 hodin uzelAktualitavydáno22/08/2013 - 15:41Česky
Pozvánka na zářijové MB Café uzelAktualitavydáno21/08/2013 - 00:42Česky
Středočeští radní schválili pravidla na poskytování takzvaných kotlíkových dotací uzelAktualitavydáno09/07/2013 - 14:18Česky
Středočeští radní schválili pravidla na poskytování kotlíkových dotací uzelAktualitavydáno09/07/2013 - 14:18Česky
Nový Zpravodaj nevládních ekologických organizací a Aktualit z Evropské unie uzelAktualitavydáno10/07/2013 - 11:05Česky
Pozitivní stanovisko kraje pro variantu A záměru „Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice“ uzelAktualitavydáno19/08/2013 - 12:56Česky
Frajer Ježek (a Škodovka) uzelAktualitavydáno10/07/2013 - 16:19Česky
Jak se kouzlí při skládkování nebezpečného odpadu? uzelAktualitavydáno02/08/2013 - 14:07Česky
Nábřeží ožilo uzelAktualitavydáno16/09/2013 - 20:23Česky
První půlden v MB souvisle v červených číslech uzelAktualitavydáno17/02/2013 - 12:52Česky
Wildhorse Energy project update uzelAktualitavydáno10/03/2013 - 22:46Česky
Možnosti produkce bioplynu na zařízeních MBÚ uzelAktualitavydáno11/03/2013 - 22:38Česky
Revitalizuji, tedy jsem uzelAktualitavydáno17/10/2013 - 00:34Česky
Doprava poškozuje zdraví značné části Evropy uzelAktualitavydáno13/03/2013 - 20:49Česky
OZKO 2012 uzelAktualitavydáno15/10/2013 - 21:29Česky
Veřejné ústní jednání k záměru městský krytý bazén Mladá Boleslav uzelAktualitavydáno18/03/2013 - 15:32Česky
Rozšíření autovrakoviště Hejtmánka uzelAktualitavydáno19/03/2013 - 22:23Česky
Veřejné projednání 4. změny územního plánu SÚ Mladá Boleslav uzelAktualitavydáno14/10/2013 - 20:26Česky
Měření PM10 a stanovení reprezentativnosti dat hlavní stanice projektu CENATOX v MB uzelAktualitavydáno22/03/2013 - 01:26Česky
Zájem WHE o stanovení průzkumného území pro UCG omezen pouze na Mladoboleslavsko uzelAktualitavydáno13/10/2013 - 21:46Česky
Další smogová situace ve Středočeském kraji uzelAktualitavydáno04/08/2013 - 12:31Česky
Autodomestikace- obrazy uzelAktualitavydáno11/10/2013 - 17:34Česky
Úniky látek poškozujících ozonovou vrstvu z provozů Škoda Auto a.s. uzelAktualitavydáno10/10/2013 - 19:41Česky
Žebříček největších znečišťovatelů v ČR dle dat z IRZ za rok 2012 uzelAktualitavydáno09/10/2013 - 12:35Česky
První podzimní denní PM10 nadlimit v MB uzelAktualitavydáno08/10/2013 - 21:29Česky
Aktuality z Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje uzelAktualitavydáno08/10/2013 - 16:39Česky
Posudek k dokumentaci doporučuje realizovat variantu A budoucí přeložky silnice I/16 uzelAktualitavydáno20/03/2013 - 19:30Česky
Pozvání k veřejnému ústnímu projednání záměru Městský krytý bazén MB uzelAktualitavydáno07/03/2013 - 00:34Česky
Závěr zjišťovacího řízení k lince na výrobu alternativního paliva z odpadů uzelAktualitavydáno18/02/2013 - 16:28Česky
„Zachraňte Radouč“ podepsalo již přes 800 lidí! uzelAktualitavydáno28/10/2013 - 21:37Česky
Jemné částice a nanočástice v ovzduší MB uzelAktualitavydáno19/02/2013 - 19:19Česky
Vyjádření Povodí Labe k projektu „Vodní nádrž na Klenici a úprava břehů“. uzelAktualitavydáno25/10/2013 - 12:28Česky
Chytravolba.cz uzelAktualitavydáno25/10/2013 - 00:55Česky
Podrobná mapa OZKO ve Středočeském kraji 2007-2011 uzelAktualitavydáno20/02/2013 - 21:32Česky
MB Café 30. 10. - představení hostů 2 uzelAktualitavydáno22/10/2013 - 23:33Česky
Žít Boleslav- (Z)dravé město uzelAktualitavydáno22/02/2013 - 21:52Česky
Bolecard již za měsíc ? uzelAktualitavydáno25/02/2013 - 18:41Česky
Revitalizace parku Štěpánka - vodní nádrž na Klenici a úprava břehů uzelAktualitavydáno21/10/2013 - 17:53Česky