Autodomestikace- obrazy

U Stadionu, 7.10.2013, foto: Kaa

Městská i lokální média se u nás začínají plnit překvapivými obrazy. Fotogenickými se nově stávají zábradlí, armatury, hřbitovy. Připojujeme se k této vlně. Díky našemu všímavému čtenáři za fotografii a unikátní nápad. Novou možností řešení tzv. dopravy v klidu na severním sídlišti by mohl být institut dočasné změny účelu komunikace. Mimo místní špičku by tak bylo možné chodník i cyklopruhy využít ještě účelněji. Jako na titulním snímku.

DH a Kaa, 11. 10. 2013