Středočeští radní schválili pravidla na poskytování takzvaných kotlíkových dotací

Radní Středočeského kraje se na svém jednání v pondělí 8. července 2013 opět zabývali takzvanou kotlíkovou dotací. Již letos v červnu středočeští radní schválili usnesení, v němž souhlasí s uzavřením dohody s Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů. Tentokrát středočeská rada odsouhlasila Pravidla pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci společného programu na podporu výměny kotlů.

Na základě jednání mezi MŽP a Středočeským krajem bylo v rámci společné výzvy na program podpory výměny kotlů za nové, ekologické, vyčleněno celkem 40 milionů korun. S tím, že MŽP a Středočeský kraj se budou každý podílet částkou 20 milionů.  S ohledem na přípravu konečné verze nezbytných podkladů a procesní postupy v rámci MŽP bude smlouva podepsána pravděpodobně koncem července.

Kromě již dříve avizovaných kotlů na tuhá paliva je podpora rozšířena i na zplyňovací a plynové kotle. Výše dotace bude upravena v závislosti na typu podporovaného kotle. Výměna kotlů bude v průměru podporována polovinou pořizovací ceny nového kotle, a to v závislosti na přesně daném výčtu jednotlivých druhů kotlů.

„Hlavním účelem je motivovat žadatele mírou dotace, aby si pořídili kotle čtvrté, nebo vyšší emisní třídy a pomohli tak zlepšit kvalitu ovzduší v našem kraji. Lidé, kteří provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva, je stejně budou muset v průběhu příštích let vyměnit. Už totiž nebudou emisně vyhovovat nové legislativě v oblasti ochrany ovzduší. Chceme proto našim spoluobčanům vyjít vstříc a umožnit jim výměnu kotlů již nyní, kdy mohou výrazně ušetřit,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Upraveno z tiskové zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, jejíž celý text najdete zde. O tématu Vás budeme dále podrobněji informovat. Bylo by škoda, aby lidé z Mladoboleslavska přišli díky neznalosti o tuto možnost pomoci sobě i svému okolí.

David Hradiský, 9. 7. 2013