První podzimní denní PM10 nadlimit v MB

7.10.2013-Pole denních koncentrací PM10 v ČR, zdroj: ČHMÚ

Pole denních průměrných koncentrací PM 10 v celé ČR ukazuje titulní obrázek. Obyvatelé severního sídliště již v neděli večer mohli zaznamenat významný zápach (lépe řečeno smrad) spalin patrně z uhlí a biomasy z okrajů MB a okolních obcí. Z neděle na pondělí hodinové koncentrace poprvé od června atakovaly 90 µg/m3. Taktéž včera odpoledne. Dnes již znečištění nedosahovalo takových hodnot i když od 11-17 hodin údaje nebyly dostupné.

Důvod výpadku měření či přenosu dat do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) se pokusíme prověřit v hradecké pobočce ČHMÚ.

David Hradiský, 8. 10. 2013