Revitalizuji, tedy jsem

Štěpánka, zdroj: www.google.cz

Včera se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo Oznámení předběžných informací o jedné z u nás nejméně známých (a komunikovaných) „vitalizací“ posledních let. Devitalizace Štěpánky stavbou akvaparku, který se tak ale nesmí nazývat, budu vyvážena revitalizací vlastního lesoparku toho jména a jeho okolí. Co se tak alespoň tímto způsobem dozvídáme o investici za předpokládaných 30 817 000 Kč bez DPH?  

„Předmětem veřejné zakázky bude celková revitalizace parku Štěpánka, která zahrnuje úpravu rovných i šikmých pěších cest a terénních schodů, rekonstrukci stávajícího hudebního pavilonu, rekonstrukci stávajícího objektu WC, revitalizaci území kolem tenisových kurtů zahrnující vybudování tribunových laviček a zpevněných ploch, dále návrh nového parkového mobiliáře, návrh orientačně-infor. systému, návrh nových herních prvků, návrh úpravy vodního toku Klenice s vybudováním dřevěného mola, návrh nové přípojky vody, návrh nového veřejného osvětlení a návrh sadovnicko-zahradních úprav zeleně.“ Více najdete zde .

Vizuální představu o poslední podobě investice si lze udělat z mb-net v textu Pokračují přípravy úprav parku Štěpánka-kavárna zde nebude i na dalším v tomto textu uvedeném odkazu. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky uvádí Věstník: do 06/2014.

DH, 17.10.2013