Další smogová situace ve Středočeském kraji

3.8.2013

Včera časně odpoledne vyhlásil ČHMÚ pro Středočeský kraj smogovou situaci z důvodu zvýšených koncentrací přízemního (troposférického) ozonu. Dnes byla odvolána. Stejně jako minulý týden bez jakékoli zmínky v místních médiích. Poprvé v tomto týdnu překročily imisní limit 120 µg/m3  osmihodinové klouzavé průměry v pátek. Včerejší hodinové koncentrace i osmihodinové průměry vysoce překračovaly 170, resp. 150 µg/m.  

Podle Světové zdravotnické organizace - WHO se první příznaky obtíží mohou objevit při překročení průměrné hodinové koncentrace přízemního ozonu 160 μg/m3 -  působí především na plicní tkáň a sliznice. Jako akutní obtíže se nejčastěji uvádějí podráždění spojivek, nosu a hrdla, dále kašel, malátnost, pocit tlaku na hrudi a bolesti hlavy. Citlivost osob k působení ozonu ovlivňuje např. věk (rizikové skupiny jsou děti a starší lidé), schopnost snášet vysoké letní teploty, aktuální zdravotní stav, zvýšená fyzická zátěž ve venkovním prostředí nebo astmatické obtíže. V této situaci se nedoporučuje zbytečná námaha a pobyt venku.

„Nejčastější otázky od veřejnosti, rodičů s dětmi, školek, médií v oblasti čistoty ovzduší“, tedy i ty týkající se přízemního ozonu, najdete přehledně formou otázek a odpovědí na stránkách ČHMÚ zde. Je pravděpodobné, že v nejbližších dnech by mohla být vyhášena znovu.

David Hradiský, 4. 8. 2013

2.8.2013