Závěr zjišťovacího řízení k lince na výrobu alternativního paliva z odpadů

Umístění záměru dle přílohy 1 dokumentace EIA

Loni koncem roku jsme Vás informovali o zajímavém záměru společnosti KUKU s.r.o. Granulační linka na výrobu alternativního paliva z odpadů . Minulý týden byl krajským úřadem publikován Závěr zjišťovacího řízení k záměru. Ještě není v informačním systému EIA, ale najdete ho na mladoboleslavské úřední desce, nebo v příloze.

Bezvýhradné stanovisko boleslavského magistrátního odboru životního prostředí i souhlas Krajské hygienické stanice (KHS) Středočeského kraje, územního pracoviště Mladá Boleslav kontrastuje s nesouhlasem Středočeského kraje a zásadními připomínkami České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Z těch mj. na str. 5 vyplývá, že „naředěnou“ směs nebezpečného odpadu, kterými jsou použité sorbenty ropných látek z provozů Škoda Auto a. s., nelze spalovat v zařízení, které není určeno ke spalování odpadů (teplárna ŠKO-ENERGO s.r.o.). ČIŽP se proto i logicky obává potenciální další distribuce takto vyrobených až 5 000 tun alternativního paliva s obsahem až 800 tun nebezpečného odpadu fyzickým osobám.

Text Závěru je pro zajímajícího se čtenáře poměrně krátký, přehledný a informativní. Na několika místech i v samém závěru textu je opakovaně konstatováno, že dle platného integrovaného povolení smí teplárna ŠE spalovat pouze: hnědé uhlí, černé uhlí, zemní plyn, lehký topný olej (LTO), „olejovou emulzi ŠKO-ENERGO“ a biomasu- pelety.

Po schůzce s odpovědným úředníkem krajského úřadu Vás budeme v této věci dále informovat.

David Hradiský, 18. 2. 2013   

PřílohaVelikost
Závěr ZŘ záměru Granulační linka KUKU s.r.o.352.44 KB