OZKO 2012

OZKO 2012, ČHMÚ, popisky v obrázku

Nejsme rádi posly špatných zpráv, ale tato je mimořádně alarmující.  Čerstvá publikace ČHMÚ „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2012“ ukazuje, že Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodu překročení imisního limitu pro karcinogenní Benzo(a)Pyren je nově již 83,7 % celé obce s rozšířenou působností (ORP) MB! Ohroženo tak loni bylo zdraví cca 100 tisíc obyvatel Mladoboleslavska! Poprvé v historii hodnocení i všech v MB.

Podrobný seznam a srovnání ploch českých krajů, aglomerací a jednotlivých ORP, kde byly překročeny imisní limity pro sledované znečišťující látky najdete zde . Hůře než Mladoboleslavsko jsou na tom ve Středočeském kraji tyto ORP:  Brandýs n. Labem/ Stará Boleslav, Kralupy n. Vltavou, Lysá n. Labem, Neratovice (všechny- 100 % území), Poděbrady (99,5%), Český Brod (96,9 %), Slaný (91, 6%) a Mělník (87,3%). Lépe pak všechny ostatní.

Poprvé za dobu hodnocení bylo v roce 2012 nadlimitními koncentracemi B(a)P postiženo kompletní katastrální území Mladé Boleslavi. Tedy včetně všech příměstských částí.

Odhad počtu obyvatel ohrožených v OZKO vychází ze známého počtu více než 120 tisíc obyvatel ORP MB. Dojíždějící za prací a dočasně pobývající neuvažujeme. Jejich počet lze obtížně ověřit.

Kdo vlastně s nimi i s námi se všemi?

David Hradiský, 15. 10. 2013