Vyjádření Povodí Labe k projektu „Vodní nádrž na Klenici a úprava břehů“.

Logo Regionálního operačního programu Střední Čechy

Někdy to vypadá, jakoby se rozum z Komenského náměstí odstěhoval za Hliníkem do Humpolce. V příloze najdete vyjádření Povodí Labe k záměru vedení města „Revitalizace Štěpánka- vodní nádrž na Klenici a úprava břehů“. Z něho je zřejmé, že nad plánovanou hrází nemůže být lávka a též in-line dráha na pravém břehu (v aktivní zóně záplavového území vodního toku Klenice). Pakliže někdo tlačí dál na realizaci tohoto „díla“, vzniká něco, co rozhodně stojí za Vaši pozornost.

Představte si, že chcete zaplavit cca hektar území v okolí malého toku. Nejprve Vám z toho vyjde „louže“ s hloubkou necelý metr. Založili byste tak spíš komáří farmu. Následně zájmové území vyhloubíte tak, že výsledný útvar nepůjde vypustit, neboť minimálně půlmetr bude hladinou spodní hrázky. Aby se něco takového nezanášelo bahnem a tím pádem nezvětšovalo rozliv toku v případě povodní (jejich účinek by se tak zesílil), budete muset těžkou technikou pravidelně vznikající sediment odtěžovat. Musíte zároveň vytvořit a udržovat příjezd pro těžkou techniku a odtěžování zajistit z vlastních prostředků.

Celé to pak zabalte jako dárek postavený z evropských peněz občanům města. Navazujete přeci na c.k.tradici přírodních kluzišť, které založily slávu města.

Jsme vždycky o krok zpátky. Upravená projektová dokumentace má opět putovat na Povodí Labe, které se k ní znovu vyjádří. Pokusíme se Vás o věci i nadále informovat.

David Hradiský, 25. 10. 2013

PřílohaVelikost
Povodí Labe_nádrž na Klenici 1147.52 KB