Zobrazit jen položky, kde
  • je
NadpisKindNode TypeStavikona řazeníČasJazyk
Obdobný typ kontejnerů na Praze 10, zdroj: http://trideniodpadu.blogspot.cz uzelObrázekvydáno03/02/2013 - 15:43Česky
Projekt CENATOX uzelAktualitavydáno04/02/2013 - 23:22Česky
CENATOX- Centrum excelence v nanotoxikologii uzelObrázekvydáno04/02/2013 - 23:23Česky
CENATOX- Centrum excelence v nanotoxikologii uzelObrázekvydáno04/02/2013 - 23:25Česky
Je mechanicko-biologická úprava efektivní způsob likvidace komunálního odpadu? uzelAktualitavydáno05/02/2013 - 18:23Česky
Obecné schéma fungování MBU, zdroj: www.mbu.cz uzelObrázekvydáno05/02/2013 - 18:25Česky
MBÚ uzelAktualitavydáno06/02/2013 - 21:09Česky
Německo a MBÚ- zelené kolečko spalovna,červené kolečko MBÚ, Zdroj: Úřad pro životní prostředí (Umweltbundesamt), www.mbu.cz uzelObrázekvydáno06/02/2013 - 21:12Česky
Německo a MBÚ - zelené kolečko spalovna,červený čtvereček MBÚ, Zdroj: Úřad pro životní prostředí (Umweltbundesamt), www.mbu.cz uzelObrázekvydáno06/02/2013 - 21:19Česky
MBÚ u MB- roční materiálová bilance provozu uzelAktualitavydáno07/02/2013 - 15:16Česky
Vizualizace stavebních objektů na pozemku budoucího CPZKO MB, dokumentace oznámení záměru EIA, str. 109 uzelObrázekvydáno07/02/2013 - 15:18Česky
TAP- tuhé alternativní palivo uzelAktualitavydáno08/02/2013 - 00:35Česky
Tuhé alternativní palivo- TAP kvality B uzelObrázekvydáno08/02/2013 - 00:36Česky
Tuhé alternativní palivo- TAP kvality A (RDF Premium) uzelObrázekvydáno08/02/2013 - 00:37Česky
Peletizované palivo EKOVER z biomasy, zdroj: www.ekover.cz uzelObrázekvydáno08/02/2013 - 00:38Česky
Tuhé alternativní palivo- TAP kvality B, zdroj: www.biom.cz uzelObrázekvydáno08/02/2013 - 00:40Česky
Tuhé alternativní palivo- TAP kvality A (RDF- Premium), zdroj: www.biom.cz uzelObrázekvydáno08/02/2013 - 00:41Česky
KARTARENA Bezděčín má zelenou uzelAktualitavydáno10/02/2013 - 22:22Česky
Umístění záměru KARTARENA Bezděčín- fotomapa uzelObrázekvydáno10/02/2013 - 22:24Česky
Vizualizace záměru KARTARENA Bezděčín- titulní strana dokumentace oznámení záměru STC 1613 uzelObrázekvydáno10/02/2013 - 22:26Česky
KARTARENA Bezděčín- umístění záměru uzelObrázekvydáno10/02/2013 - 22:29Česky
CENATOX v Mladé Boleslavi- unikátní vzducholoď uzelAktualitavydáno11/02/2013 - 18:24Česky
Dálkově řízená vzducholoď Dr. Hovorky umožnující stanovit vertikální distribuci velmi jemných částic nad hodnoceným územím, zdroj:Česká Pozice uzelObrázekvydáno11/02/2013 - 18:28Česky
CENATOX v Mladé Boleslavi- co se můžeme dozvědět ? uzelAktualitavydáno12/02/2013 - 19:17Česky
Hlavní měřící stanice odebírající mj. vzorky aerosolu roztříděné pro další analýzy. více v textu, zdroj: Česká Pozice uzelObrázekvydáno12/02/2013 - 19:20Česky
Pole ročních koncentrací PM2,5 v ČR v roce 2011, zdroj: ČHMÚ uzelObrázekvydáno12/02/2013 - 19:22Česky
MBÚ ve Wiener Neustadt uzelAktualitavydáno15/02/2013 - 00:01Česky
IBN uzelObrázekvydáno12/02/2013 - 21:55Česky
Identifikace zdrojů zněčištění ovzduší uzelAktualitavydáno13/02/2013 - 22:06Česky
Levoglukosan, zdroj: Wikipedia uzelObrázekvydáno13/02/2013 - 22:07Česky
Bilance nakládání s odpady na lince MBÚ ve Wiener Neustadt , autor Ivo Kropáček, www.biom.cz uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 00:03Česky
Automestikace- hrdinové a hrdinky průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 22:11Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 22:13Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 22:17Česky
Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 22:15Česky
1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 22:18Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek uzelAktualitavydáno15/02/2013 - 22:22Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 22:23Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 (15.2.2013) uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 22:28Česky
Ohlédnutí uzelAktualitavydáno17/02/2013 - 01:40Česky
Magritte uzelObrázekvydáno17/02/2013 - 01:40Česky
Magritte uzelObrázekvydáno17/02/2013 - 01:43Česky
První půlden v MB souvisle v červených číslech uzelAktualitavydáno17/02/2013 - 12:52Česky
SmogAlarm uzelObrázekvydáno17/02/2013 - 12:53Česky
Závěr zjišťovacího řízení k lince na výrobu alternativního paliva z odpadů uzelAktualitavydáno18/02/2013 - 16:28Česky
Umístění záměru dle přílohy 1 dokumentace EIA uzelObrázekvydáno18/02/2013 - 16:30Česky
Jemné částice a nanočástice v ovzduší MB uzelAktualitavydáno19/02/2013 - 19:19Česky
Obr. č. 2- za 24 hodin zachycené částice velikostní frakce PM0,5-PM1,0 na polyuretanovém substrátu z tzv. kaskádního impaktoru- blíže v textu, foto: Jan Bendl, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 19:33Česky
Obr. č. 3- detail jemných částic PM0,5-PM1,0 zachycených na polyuretanovém substrátu, foto: Jan Bendl, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 19:33Česky
Obr. č. 4- za 24 hodin zachycené nanočástice na koncovém ultrafiltru z tzv. kaskádního impaktoru- blíže v textu, foto: Jan Bendl, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 19:34Česky