KARTARENA Bezděčín má zelenou

KARTARENA Bezděčín- umístění záměru

3. 1. jsme Vás v příspěvku KARTARENA Bezděčín podrobně informovali o záměru společnosti CARAVAN METROPOL, s.r.o. postavit v katastru Bezděčína u Mladé Boleslavi multifunkční halu s vnitřní dráhou pro motokáry se speciálním povrchem. 8. 2. byl krajským úřadem Středočeského kraje publikován Závěr zjišťovacího řízení, kterému byl záměr podroben. Při splnění devíti podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy nestojí stavbě KARTARENY nic v cestě.

Citujme ze Závěru zjišťovacího řízení (ZŘ), který najdete v příloze, nebo zde v Informačním systému EIA .

„ Kromě závodní dráhy pro motokáry bude možné halu v případě potřeby rychle přebudovat pro různé sportovní akce (např. florbal a jiné míčové sporty). V hale bude situováno i doplňkové společenské a sportovní zařízení, které umožní další využití, jako je bowling, restaurační zařízení, letní gril s posezením na terase včetně sociálního a technického zázemí a administrativních prostor. Součástí objektu budou dílny, které budou využívány pro drobnou výrobu (motokáry, autokrosové speciály). Před halou bude parkoviště  pro návštěvníky. Koncept celé budovy je založen na dominantním vstupu v jejím středu o výšce 9,5 m, který evokuje časoměřičskou věž. Věž bude dělit budovu na dva provozně i koncepčně rozdílné celky. Na jedné straně dvoupodlažní, čistá funkcionalistická hmota s velkými okny kanceláří a obchodu, směřující od dálnice do prostranství zeleně (její výška bude 8,6 m)…. Na druhé straně bude vlastní jednopodlažní motokárová hala o ploše 4073 m2 a výšce 8,4 m. Celý objekt bude laděn do neutrální šedé barvy.

… Záměr není v rozporu s Územním plánem sídelního útvaru Mladá Boleslav. Výstavba multifunkční haly v blízkosti rychlostní silnice nebude znamenat významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Umístění haly je navrženo u křižovatky silnic první třídy, s přímým napojením na tyto silnice, mimo obytnou zástavbu (nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 100 za náspem silnice R10 a protihlukovou stěnou). Rozsah zeleně bude přes 50 %.

K oznámení se nevyjádřila Obec Nepřevázka a Statutární město Mladá Boleslav. S předloženým záměrem souhlasí všechny subjekty, které se k oznámení vyjádřily, kromě České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha, která na základě svých připomínek na úseku ochrany přírody a krajiny uvedla, že bez doplnění informací je nutno pokračovat v procesu EIA. Požadované doplnění je uvedeno v podmínkách č. 4 a 5 tohoto závěru zjišťovacího řízení.“

Publikovaný Závěr ZŘ konstatuje, že z veřejnosti se k oznámení záměru nikdo nevyjádřil.  Lednové oznámení na úřední desce Statutárního města Mladá Boleslav nenajdete. Informaci o zveřejnění závěru ZŘ najdete v druhé příloze. Pro případ, že by i toto nějak uniklo.

David Hradiský, 10. 2. 2013

PřílohaVelikost
EIA STC 1613 Záver ZŘ218 KB
Oznámení ZZŘ KARTARENA KÚ160.04 KB
EIA STC 1613 Info ZŘ 83 KB
Umístění záměru KARTARENA Bezděčín- fotomapa
Vizualizace záměru KARTARENA Bezděčín- titulní strana dokumentace oznámení záměru STC 1613