Umístění záměru dle přílohy 1 dokumentace EIA

Obrázek