Vizualizace stavebních objektů na pozemku budoucího CPZKO MB, dokumentace oznámení záměru EIA, str. 109

Obrázek