MBÚ ve Wiener Neustadt

Bilance nakládání s odpady na lince MBÚ ve Wiener Neustadt , autor Ivo Kropáček, www.biom.cz

Pokračujme v sérii věnované plánovanému Centru průmyslového zpracování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi. Několika předchozími texty jsme se Vám pokusili přiblížit technologii mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) z různých úhlů pohledu, měřítek i souvislostí. Ukažme si nyní podrobněji jeden konkrétní provoz- rakouskou linku MBÚ ve Wiener Neustadt s ročním vstupem 20 000 tun komunálního odpadu.

Reportáž z portálu BIOM.CZ, která ukazuje podrobně a instruktivně konkrétní podobu a provoz MBÚ najdete zde . Je poněkud staršího data, z května roku 2005, ale jak jsem již zmínili dříve, seriózních a verifikovatelných textů je k problematice velmi omezené množství. Tento je velmi cenný i tím, že na konci následují přehledně seřazené další související články k tématu.

Bohužel se nám nikde nepodařilo najít link na webové stránky vlastního zařízení. Kontaktovali jsme proto tehdejší účastníky exkurze. Něco málo je k nalezení zde .

kóm, 14/ 02/ 13