MBÚ u MB- roční materiálová bilance provozu

Vizualizace stavebních objektů na pozemku budoucího CPZKO MB, dokumentace oznámení záměru EIA, str. 109

Slíbenou materiálovou bilanci jsme získali během konzultace s příslušným úředníkem krajského úřadu Středočeského kraje, když jsme nahlíželi do podkladů k žádosti o Integrované povolení tohoto projektu. Získáváme tak lepší  představu o navrženém provozu Centra průmyslového zpracování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi. Co a kolik čeho se tu má zpracovat, vytřídit a následně dále využívat, či nabízet k využití.

Z návrhu provozního řádu pro MBÚ a BPS (mechanicko- biologickou úpravu a bioplynovou stanici), oddílu 2.1.2. Materiálová bilance (roční) se dozvídáme následující:

Vstupem bude 60 000 tun směsného komunálního odpadu ročně

Bude zpracován MBÚ na suchou složku – 36 000 tun a organickou/ mokrou složku- 24 000 tun

Suchá složka

  • z ní se vytřídí (předpokládané hodnoty- skutečnost závisí na skladbě vsázky)

PVC, PET, fólie- 750 tun

Sklo- 2 448 tun

Neželezné kovy- 508 tun

Železné kovy- 767 tun

Zbytek- 31 527 tun

  • z tohoto zbytku by dalším zpracováním mělo vzniknout 26 987 tun „paliva“
  • zbylých 4 540 tun má být odvezeno na skládku

Mokrá- organická složka bude vstupem ke zpracování do bioplynové stanice

Z ní má vzniknout 3 456 tun bioplynu a 20 544 tun pevné složky. Z této má dalšími postupy a následným sušením vzniknout 4 752 tun pevné složky po sušení (s podílem pevných částic 75 %). Z toho má být 3 955 tun „paliva“. 797 tun má jít na skládku.

Celkem tedy:

  1. Vytříděné suroviny typu sklo, kov apod. budou dále použity- předány k recyklaci
  2. 5 337 tun ročně dále nevyužitelného odpadu má jít na skládku
  3. V Centru má ročně vzniknout 30 942 tun „paliva“, jehož se hledá odběratel.

Zařízení má být nejprve uvedeno do (trvalého) zkušebního provozu. Po postupném nastavení technologie je časem možné vyrábět konzistentní šarže „produktu“ a zajistit jeho certifikaci. To ovšem potrvá desítky měsíců.

Z výstupu zpracování mokré složky lze možná za určitých okolností vyrábět „ Kompost nevyhovující jakosti“, který je jednou ze tří materiálových položek, kterou lze dle 4. změny integrovaného povolení skládky Michalovice využít k rekultivaci a uzavírání skládky. Najdete je na straně 2 v příloze.

Odhlédněme na chvíli od plánů a dokumentů a podívejme se na to, kolik ročně vytřídí surovin obyvatelé MB. Poslední informaci z roku 2011 najdeme v tiskové zprávě z mb-net  zde .  

„ … A jak se v Mladé Boleslavi třídí? Například v roce 2011 bylo vytříděno 507,541 tun papíru, 364,413 tun skla, 480,35 tun plastu, 29,079 tun kovů a 14,323 tun tetrapaku. Všechna tato čísla jsou přitom vyšší než v roce 2010 – lidé v Mladé Boleslavi tedy rok od roku více třídí svůj komunální odpad.“

Centrum nemusí mít od počátku plnou kapacitu. Je ale otázka, kde vzít těch 60 tisíc tun. Dle dostupných dat je na skládku v Michalovicích sváženo ročně do 40 000 tun odpadu. Opět se proto musíme trochu rozhlédnout po okolí, odkud tento pochází a kde vzít další. Přidáme i slíbený pohled dokumentů Středočeského kraje.

kóm, 07/ 02 / 13

 

PřílohaVelikost
Rozhodnutí 4. změna IP skládky Michalovice353.48 KB