Hlavní měřící stanice odebírající mj. vzorky aerosolu roztříděné pro další analýzy. více v textu, zdroj: Česká Pozice

Obrázek