Pole ročních koncentrací PM2,5 v ČR v roce 2011, zdroj: ČHMÚ

Obrázek