Je mechanicko-biologická úprava efektivní způsob likvidace komunálního odpadu?

Obecné schéma fungování MBU, zdroj: www.mbu.cz

Než budeme pokračovat podrobnějším popisem technologie tzv. mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ), jejímiž prvními realizacemi v ČR mají být dvě plánovaná středočeská „Centra“ v Radimi a Mladé Boleslavi, nechme zaznít výstupy projektu MŽP- „ Ověření použitelnosti metody MBÚ komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí“.

Závěr zní „ MBÚ v kterékoliv variantě a uspořádání není metoda zajišťující konečné využití či odstranění odpadů, MBÚ tedy může fungovat pouze při navázání na další technologie využívající jeho výstupy a na základě zahraničních zkušeností (Rakousko, Německo). MBÚ primárně nevede k materiálovému využití složek směsného komunálního odpadu a produkty těžké a podsítné frakce jsou po stabilizaci stejně vyváženy na skládku." Více k publikaci lze najít zde .

 

Podrobněji tento závěr rozvádí ing. Jiří Vecka, z Teplárenského sdružení české republiky v textu Mechanicko-biologická úprava odpadů je slepá ulička.  V následujím příspěvku Vám přineseme bližší popis této technologie a příklady jejího uplatnění, zejména v Německu a Rakousku.

kóm, 05/ 03/ 13