MBÚ

Německo a MBÚ - zelené kolečko spalovna,červený čtvereček MBÚ, Zdroj: Úřad pro životní prostředí (Umweltbundesamt), www.mbu.cz

V loňském srpnovém příspěvku Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu v MB- 2010 jsme upozornili na velmi neobvyklou skutečnost, že ohlášení tohoto záměru v Informačním systému EIA je uzamčené pdf, které nejde vytisknout. Podrobnosti k technologii mechanicko- biologické úpravy odpadů komunálních (MBÚ) Vám proto přinášíme odjinud.

K technologii, která doposud v ČR nebyla realizována, toho nelze najít mnoho. Prvním zdrojem, na který bychom Vás rádi odkázali, jsou Informační stránky MBÚ . Byly spuštěny jako PR nástroj společností ETC Consulting Group s.r.o. s cílem pomoci investorům, pracovníkům státní správy (především KÚ a obcím), projektantům a dalším zájemcům se rychleji a lépe orientovat v problematice zařízení na MBÚ směsných komunálních odpadů. Stránky nejsou od dubna roku 2010 aktualizované a přesto, že řada odkazů je nefunkčních, lze tu v jednotlivých sekcích získat přehled o základních pojmech, schématu procesu i ukázky jejich užití.

Druhým materiálem je informační list z dílny Hnutí DUHA , které je ovšem již poněkud staršího data- z dubna 2004. Je to stručný a jednoduchý úvod do problematiky ke stažení níže v příloze.

Nejkomplexnější představu o fungování souboru těchto technologií, kterých je několik typů, najdete v přiložené prezentaci, která je výukovým materiálem Agronomické fakulty Mendelovy lesnické a zemědělské university v Brně. Najdete tu mnoho přehledných popisů, schémat a fotografií zařízení, která jsou v reálném provozu. V této souvislosti je důležité si uvědomit jednu věc. Odlišná legislativa zejména v Německu a Rakousku, kde je povoleno skládkování pouze předem upraveného komunálního odpadu (jednodušší manipulace, omezení produkce metanu a skládkových plynů a další) vedla k rozvoji technologie a následně i výstavby nových MBÚ. V Německu jich je nyní v provozu cca 45, více zde, v Rakousku 16, v Itálii 100. Podrobněji i v přiložené prezentaci. Jinde se zatím jedná spíše o vzácnost.

Všechna tato zařízení samozřejmě pro zajištění své funkce vyžadují spalovací zařízení. Byly a jsou pro ně stavěny samostatné spalovny, nebo je využíváno spoluspalování se standardními palivy v cementárnách a elektrárnách. Všude řeší velmi obdobný problém s tím, co tak vlastně vzniká. Tedy upravený odpad/ alternativní palivo/ sekundárně certifikované palivo/ kompost/ přísada do kompostu/ kompost nízké jakosti apod.

V následujícím článku se podíváme na přesnou materiálovou bilanci budoucího provozu boleslavského „Centra “. Tedy jaké jsou plánované vstupy, kolik a čeho  má vzniknout a co se má s těmito složkami původního směsného komunálního odpadu dít. Vrátíme se i k tomu, jaký pohled na technologii ve svých dokumentech vyjadřuje Středočeský kraj.

Pozastavme se nakonec ještě nad 3 fakty:

  1. Z nějakého důvodu bylo v tiskových zprávách na mb-net na podzim 2010 zdůrazňováno, že zařízení bude sloužit pouze městu Mladá Boleslav. Listopadová dokumentace přitom stanovuje kapacitu zařízení ve výši minimálně 2,5 násobku odpadové produkce MB.
  2. Zkuste najít něco k „Centru“ na úřední desce města MB
  3. Zkuste najít cokoli na stránkách žadatele o Integrované povolení, investora díla a jeho budoucího provozovatele

kóm 06/ 02/ 13

PřílohaVelikost
MBÚ infolist DUHA 2004141.95 KB
MBÚ podrobně ppt1.58 MB