Projekt CENATOX

CENATOX- Centrum excelence v nanotoxikologii

Mnoha českými médii už několikrát proběhla informace o tom, že Česko je světovou špičkou ve vývoji nanotechnologií. Málokdo ví, že tomu tak nyní je i v případě výzkumů v novém oboru- nanototoxikologii, který s určitým zpožděním reaguje na rychlé rozšiřování poznatků z vývoje nanomateriálů materiálů do praxe a doplňuje tak novými poznatky výzkum jejich bezpečnosti a možných rizik pro člověka i životní prostředí.

Tato potřeba je dána především unikátními vlastnostmi nanočástic plynoucími z jejich malých rozměrů a tím i schopností pronikat v organismu do tkání i buněk. Nanočástice vznikají nejen cílenou přípravou, ale též v důsledku antropogenních činností - průmyslu, dopravy a provozu lokálních topenišť. Bližší popis tohoto nového oboru přináší pořad „Nedej se“ z 11. 12. 2011, který lze shlédnou  zde. Jedná se o čtvrthodinovou reportáž z mezinárodní konference o bezpečnosti nanotechnologií, která proběhla 29. - 30. 11. 2010 v Praze. Více k ní najdete i zde .

V reportáži avizované Centrum odstartovalo svou činnost 1. 1. 2012 jako mezioborové tzv. Centrum excelence pro základní výzkum v nanotoxikologii - CENATOX. Jedná se o sedmiletý projekt (2012- 2018) podpořený grantem GAČR P503/12/G147. Sdružuje 6 renomovaných českých pracovišť. Která to jsou, včetně kontaktů na jednotlivé řešitele najdete v příloze.

Část projektu, která bude ve dnech 12. - 28. 2. 2013 realizována v Mladé Boleslavi se týká linie, jejímž cílem je studium toxicity nanočástic ve vnějším ovzduší a organických látek vázaných na tyto částice. Bude tak prováděna detailní fyzikálně-chemická a chemická charakterizace nanočástic. Použité vzorkovací techniky zároveň umožní odběr větších množství nanočástic potřebných pro následné toxikologické studie.

Blíže o tom, které znečištění v boleslavském ovzduší bude sledováno- například poprvé tu budou měřeny koncentrace prachových částic jemnější frakce PM2,5, jakým způsobem budou měřeny a vyhodnocovány jejich vlastnosti i jak bude studována jejich toxicita, popíšeme blíže v samostatném příspěvku.

David Hradiský, 4. 2. 2013

PřílohaVelikost
CENATOX stručný popis projektu315.01 KB