Zobrazit jen položky, kde
  • je
NadpisKindNode TypeStavČasikona řazeníJazyk
MBÚ uzelAktualitavydáno06/02/2013 - 20:09Česky
Německo a MBÚ- zelené kolečko spalovna,červené kolečko MBÚ, Zdroj: Úřad pro životní prostředí (Umweltbundesamt), www.mbu.cz uzelObrázekvydáno06/02/2013 - 20:12Česky
Německo a MBÚ - zelené kolečko spalovna,červený čtvereček MBÚ, Zdroj: Úřad pro životní prostředí (Umweltbundesamt), www.mbu.cz uzelObrázekvydáno06/02/2013 - 20:19Česky
MBÚ u MB- roční materiálová bilance provozu uzelAktualitavydáno07/02/2013 - 14:16Česky
Vizualizace stavebních objektů na pozemku budoucího CPZKO MB, dokumentace oznámení záměru EIA, str. 109 uzelObrázekvydáno07/02/2013 - 14:18Česky
TAP- tuhé alternativní palivo uzelAktualitavydáno07/02/2013 - 23:35Česky
Tuhé alternativní palivo- TAP kvality B uzelObrázekvydáno07/02/2013 - 23:36Česky
Tuhé alternativní palivo- TAP kvality A (RDF Premium) uzelObrázekvydáno07/02/2013 - 23:37Česky
Peletizované palivo EKOVER z biomasy, zdroj: www.ekover.cz uzelObrázekvydáno07/02/2013 - 23:38Česky
Tuhé alternativní palivo- TAP kvality B, zdroj: www.biom.cz uzelObrázekvydáno07/02/2013 - 23:40Česky
Tuhé alternativní palivo- TAP kvality A (RDF- Premium), zdroj: www.biom.cz uzelObrázekvydáno07/02/2013 - 23:41Česky
KARTARENA Bezděčín má zelenou uzelAktualitavydáno10/02/2013 - 21:22Česky
Umístění záměru KARTARENA Bezděčín- fotomapa uzelObrázekvydáno10/02/2013 - 21:24Česky
Vizualizace záměru KARTARENA Bezděčín- titulní strana dokumentace oznámení záměru STC 1613 uzelObrázekvydáno10/02/2013 - 21:26Česky
KARTARENA Bezděčín- umístění záměru uzelObrázekvydáno10/02/2013 - 21:29Česky
CENATOX v Mladé Boleslavi- unikátní vzducholoď uzelAktualitavydáno11/02/2013 - 17:24Česky
Dálkově řízená vzducholoď Dr. Hovorky umožnující stanovit vertikální distribuci velmi jemných částic nad hodnoceným územím, zdroj:Česká Pozice uzelObrázekvydáno11/02/2013 - 17:28Česky
CENATOX v Mladé Boleslavi- co se můžeme dozvědět ? uzelAktualitavydáno12/02/2013 - 18:17Česky
Hlavní měřící stanice odebírající mj. vzorky aerosolu roztříděné pro další analýzy. více v textu, zdroj: Česká Pozice uzelObrázekvydáno12/02/2013 - 18:20Česky
Pole ročních koncentrací PM2,5 v ČR v roce 2011, zdroj: ČHMÚ uzelObrázekvydáno12/02/2013 - 18:22Česky
IBN uzelObrázekvydáno12/02/2013 - 20:55Česky
Identifikace zdrojů zněčištění ovzduší uzelAktualitavydáno13/02/2013 - 21:06Česky
Levoglukosan, zdroj: Wikipedia uzelObrázekvydáno13/02/2013 - 21:07Česky
MBÚ ve Wiener Neustadt uzelAktualitavydáno14/02/2013 - 23:01Česky
Bilance nakládání s odpady na lince MBÚ ve Wiener Neustadt , autor Ivo Kropáček, www.biom.cz uzelObrázekvydáno14/02/2013 - 23:03Česky
Automestikace- hrdinové a hrdinky průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:11Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:13Česky
Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:15Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:17Česky
1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:18Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek uzelAktualitavydáno15/02/2013 - 21:22Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:23Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 (15.2.2013) uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:28Česky
Ohlédnutí uzelAktualitavydáno17/02/2013 - 00:40Česky
Magritte uzelObrázekvydáno17/02/2013 - 00:40Česky
Magritte uzelObrázekvydáno17/02/2013 - 00:43Česky
První půlden v MB souvisle v červených číslech uzelAktualitavydáno17/02/2013 - 11:52Česky
SmogAlarm uzelObrázekvydáno17/02/2013 - 11:53Česky
Závěr zjišťovacího řízení k lince na výrobu alternativního paliva z odpadů uzelAktualitavydáno18/02/2013 - 15:28Česky
Umístění záměru dle přílohy 1 dokumentace EIA uzelObrázekvydáno18/02/2013 - 15:30Česky
Jemné částice a nanočástice v ovzduší MB uzelAktualitavydáno19/02/2013 - 18:19Česky
Obr. č. 2- za 24 hodin zachycené částice velikostní frakce PM0,5-PM1,0 na polyuretanovém substrátu z tzv. kaskádního impaktoru- blíže v textu, foto: Jan Bendl, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 18:33Česky
Obr. č. 3- detail jemných částic PM0,5-PM1,0 zachycených na polyuretanovém substrátu, foto: Jan Bendl, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 18:33Česky
Obr. č. 4- za 24 hodin zachycené nanočástice na koncovém ultrafiltru z tzv. kaskádního impaktoru- blíže v textu, foto: Jan Bendl, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 18:34Česky
Obr. č. 1a - Základní schéma uspořádání zařízení na odběr aerosolu s vysokým průtokem, zdroj: Jan Bendl, PřF UK uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 18:35Česky
Obr. č. 1b- Schéma principu fungování kaskádního impaktoru, zdroj: www.dekati.com uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 18:36Česky
Podrobná mapa OZKO ve Středočeském kraji 2007-2011 uzelAktualitavydáno20/02/2013 - 20:32Česky
Mapa hnízd uzelObrázekvydáno20/02/2013 - 20:35Česky
Žít Boleslav- (Z)dravé město uzelAktualitavydáno22/02/2013 - 20:52Česky
Alienetto uzelObrázekvydáno22/02/2013 - 20:53Česky