Zobrazit jen položky, kde
  • je
NadpisKindNode Typeikona řazeníStavČasJazyk
Pode Bal, 2009 uzelObrázekvydáno02/10/2013 - 22:49Česky
Měření mobilním analyzátorem PM10, cesta Stadion-Kosmonosy 24.2. 2013, M. Píšová, PřF UK, 2014 uzelObrázekvydáno05/06/2015 - 10:32Česky
Umístění přístrojů DustTrak v MB a jejím okolí, Autor: Martina Píšová, PřF UK pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013 uzelObrázekvydáno20/09/2013 - 13:07Česky
2.8.2013 uzelObrázekvydáno04/08/2013 - 12:32Česky
Smart Cities 4/2014 uzelObrázekvydáno10/12/2014 - 17:28Česky
Pole denních koncentrací PM10, ČR, 2. 11. 2014, zdroj: ČHMÚ uzelObrázekvydáno03/11/2014 - 15:03Česky
Obr. 2, DustTrak DRX na hlavní měřící stanici projektu CENATOX, Jan Bendl, PřF UK pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013 uzelObrázekvydáno20/09/2013 - 13:11Česky
Obr.3, Surová data ze stacionárních DustTraků v MB a okolí, Autor: Martina Píšová, PřF UK pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013 uzelObrázekvydáno20/09/2013 - 13:12Česky
Logo environmentálních částí cyklu MB Café uzelObrázekvydáno12/08/2013 - 16:05Česky
Druhý letošní Zpravodaj mladoboleslavského magistrátního odboru ŽP uzelObrázekvydáno11/06/2015 - 11:10Česky
Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 21.3.2015, zdroj: ČHMÚ uzelObrázekvydáno23/03/2015 - 12:51Česky
Logo neziskové organizace Frank Bold uzelObrázekvydáno09/06/2015 - 14:49Česky
Třetí letošní Zpravodaj mladoboleslavského magistrátního odboru ŽP uzelObrázekvydáno04/11/2014 - 16:47Česky
Situování záměru Sportovní akademie při 9. ZŠ v MB, Oznámení záměru v informační systému EIA, kapitola H. Přílohy, str. 82 uzelObrázekvydáno06/08/2013 - 15:32Česky
Nábřeží žije, 14.9.2013, foto: D. Hradiský uzelObrázekvydáno16/09/2013 - 20:32Česky
Snímek hlavní měřící stanice projektu CENATOX v MB s popisem funkce jeho vybavení, foto: Jan Bendl, PřF UK, 2013 uzelObrázekvydáno04/09/2013 - 00:00Česky
Obr. 2 Podrobná fotomapa MB a jejího okolí s přesnou lokalizací měření projektu CENATOX, Jan Bendl pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013 uzelObrázekvydáno09/09/2013 - 21:06Česky
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 4 uzelObrázekvydáno18/05/2015 - 14:14Česky
Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 19.2.2015, zdroj: ČHMÚ uzelObrázekvydáno23/03/2015 - 12:52Česky
Obr. 3 Podíl jednotlivých skupin emisních zdrojů na ročních koncentracích PM10, bližší popis v textu, zdroj: www.air-silesia.eu uzelObrázekvydáno09/09/2013 - 21:09Česky
Vizualizace záměru Městský krytý bazén MB v lokalitě Štěpánka. Příloha dokumentace záměru z úřední desky Statutárního města MB uzelObrázekvydáno28/08/2013 - 00:45Česky
Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 18.2.2015, zdroj: ČHMÚ uzelObrázekvydáno23/03/2015 - 12:52Česky
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 5 uzelObrázekvydáno18/05/2015 - 14:14Česky
Logo společnosti Centrotherm a.s., zdroj: Google uzelObrázekvydáno10/09/2013 - 14:57Česky
Logo Asociace ekologických organizací Zelený kruh uzelObrázekvydáno11/09/2013 - 16:06Česky
Logo Zelený kruh o. s. uzelObrázekvydáno10/03/2015 - 13:03Česky
Vývoj položky „Využívání a zneškodňování odpadů“ v MB 2005-2012 uzelObrázekvydáno26/08/2013 - 21:35Česky
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 6 uzelObrázekvydáno18/05/2015 - 14:15Česky
Ekocentrum Klenice uzelObrázekvydáno05/03/2015 - 17:34Česky
Vývoj výdajů za položku „Sběr a svoz komunálního odpadu“ v MB 2000-2012 uzelObrázekvydáno26/08/2013 - 21:34Česky
Chcete levnější teplo?, Neznámý autor, září 2012, dvoubarevný tisk, 209x147mm. Originál k nahlédnutí u autora uzelObrázekvydáno11/09/2013 - 22:28Česky
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 7 uzelObrázekvydáno18/05/2015 - 14:15Česky
Obr. 1 Větrná růžice v době imisní kampaně projektu CENATOX 14. - 27. 2. 2013, Jan Bendl pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013 uzelObrázekvydáno09/09/2013 - 21:04Česky
Snímek hlavní měřící stanice projektu CENATOX v MB s popisem funkce jeho vybavení, foto: Jan Bendl, PřF UK, 2013 uzelObrázekvydáno09/09/2013 - 21:02Česky
Obálka publikace "Metodika pro elektronické publikování informací o životním protředí měst ", TIMUR o.s., 2011 uzelObrázekvydáno28/08/2013 - 15:52Česky
Logo environmentální části cyklu tematických setkání MB café uzelObrázekvydáno14/05/2015 - 12:35Česky
Skládka TKO Michalovice, foto zdroj: www.compag.cz uzelObrázekvydáno05/04/2015 - 13:13Česky
Katastrální území Statutárního města Mladá Boleslav uzelObrázekvydáno02/09/2013 - 22:39Česky
Benzo(a)Pyren uzelObrázekvydáno04/09/2013 - 21:20Česky
Logo EAC 2013, zdroj: web konference uzelObrázekvydáno02/09/2013 - 15:16Česky
Automatizovaný imisní monitoring v MB čeká v úterý 31.3. výměna za nový uzelObrázekvydáno30/03/2015 - 23:48Česky
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 1 uzelObrázekvydáno18/05/2015 - 14:13Česky
Znak Středočeského kraje, zdroj: KÚSK uzelObrázekvydáno05/09/2013 - 20:50Česky
Vývoj celkových nákladů Statutárního města MB v rozpočtové kapitole Ochrana životního prostředí- Nakládání s odpady 2000-2012, zdroj: www.rozpocetobce.cz uzelObrázekvydáno31/08/2013 - 21:33Česky
Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 20.3.2015, zdroj: ČHMÚ uzelObrázekvydáno23/03/2015 - 12:54Česky
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 2 uzelObrázekvydáno18/05/2015 - 14:13Česky
Nábřeží žije od 15.9. uzelObrázekvydáno06/09/2013 - 16:35Česky
Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 21.2.2015, zdroj: ČHMÚ uzelObrázekvydáno23/03/2015 - 12:53Česky
Image obr., zdroj: http://www.ci2.co.cz/en uzelObrázekvydáno29/08/2013 - 15:26Česky
Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 20. 2. 2015, zdroj: ČHMÚ uzelObrázekvydáno23/03/2015 - 12:53Česky