Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 4

Obrázek