Měření mobilním analyzátorem PM10, cesta Stadion-Kosmonosy 24.2. 2013, M. Píšová, PřF UK, 2014

Obrázek