Situování záměru Sportovní akademie při 9. ZŠ v MB, Oznámení záměru v informační systému EIA, kapitola H. Přílohy, str. 82

Obrázek