Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 1

Obrázek