Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 7

Obrázek