Umístění přístrojů DustTrak v MB a jejím okolí, Autor: Martina Píšová, PřF UK pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013

Obrázek