Zařízení a programy EVVO

Divizna Liberec   
ekocentrum při ZOO Liberec, výukové programy pro školy, projekty,..
Ekocentrum Klenice - Mladá Boleslav   
Praktická ochrana přírody a péče o chráněná území (Radouč, Chlum), programy pro mateřské školy, akce pro veřejnost.
Ekocentrum Podhoubí – Praha   
Ekovýchovné programy pro školy
Ekocentrum Zahrada – Mladá Boleslav   
MiniZOO, stanice pro handicapované živočichy, programy a projekty pro MŠ, ZŠ a SŠ, kluby pro rodiče s dětmi, pobytové programy a prázdninové tábory, akce pro veřejnost.

Jaselská 1119, Mladá Boleslav
Tel. 326 329 113

Lesní mateřská školka Šárynka   
Dětský klub pro předškolní výchovu v přírodě provozuje o.s. Ekodomov v Praze.
M.R.K.E.V. - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy   
M.R.K.E.V. je dlouhodobý projekt, který pomáhá základním a středním školám a pedagogům se začleněním EV do ŠVP a do výuky, podporuje komunikaci a organizuje setkání ke vzájemné výměně námětů. Celostátně zajišťuje organizaci projektu SSEV Pavučina, ve Středočeském kraji pak Podblanické Ekocentrum ČSOP Vlašim. Pro mateřské školy a předškolní environmentální výchovu je určen projekt Mrkvička (viz odkaz).
Mrkvička   
Středočeská mrkvička je síť MŠ se zájmem o ekologickou výchovu. Přípravu a rozesílání metodického a informačního bulletinu a organizaci setkání k výměně zkušeností zajišťuje ve StČ kraji Podblanické ekocnetrum ČSOP Vlašim.
Muzeum přírody Český ráj – Prachov   
Stálá expozice Příroda Prachovských skal, Českého ráje a Jičínska, ekocentrum zaměřené především na obojživelníky, ekologická poradna.
Sdružení Tereza – Praha   
Pražské i celostátní projekty a programy pro školy a pedagogy.
Středisko ekologické výchovy Český ráj - Sedmihorky   
dětská lesní naučná stezka, ekovýchovné programy nejen pro školy, farma s domácími zvířaty,..
Toulcův dvůr – Praha   
Farma s domácími zvířaty, programy pro školy a rodiče s dětmi, mateřský klub, mateřská škola, naučná stezka, ekoporadenství,…
Záchranná stanice pro handicapované živočichy - Pátek u Poděbrad   
péče o handicapované živočichy, osvětové přednášky a ukázky,..

tel. 603864822

ZOO Liberec   
Zoologická zahrada, prohlídky s průvodcem, výukové programy pro školy.
ZOO Praha   
Největší ZOO v ČR, programy pro školy, pracovní listy, semináře pro učitele.