Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu v MB - 2010

ODS MB- 2010

Tento projekt byl od počátku prezentován jako novum v ČR a jeho start byl bez ironie energický.  Od podzimu 2010, kdy se stal hlavním bodem volebního programu ODS v Mladé Boleslavi, však nabral zpoždění a doznal změn. Mezitím se do pokročilejšího stádia přípravy dostal obdobný projekt ve středočeské Radimi. 

Je velmi obtížné pochopit mlčení, které se rozhostilo kolem hlavního slibu nejsilnější koaliční strany v MB, jehož příslušnou část připojujeme v příloze. Zadání slov „Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav“ (dále jen CPZKO MB), jak se projekt oficiálně jmenuje, nevede na mb-net k žádnému výsledku. Zadáme-li pouze „průmyslové zpracování komunálního odpadu“, web města vygeneruje 5 odkazů. Jmenovitě ten nám již z předešlých příspěvků známý- ze září 2010  http://www.mb-net.cz/?page=cz,12383.radnice-chysta-unikatni-system-zpracovani-komunalniho-odpadu , dále též zářijový http://www.mb-net.cz/?page=cz,12430.novy-projekt-zpracovani-komunalniho-odpadu-usetri-i-na-osvetleni . Následuje říjnový http://www.mb-net.cz/?page=cz,12712.pripravy-projektu-zpracovani-komunalniho-odpadu-pokracuji a listopadový http://www.mb-net.cz/?page=cz,12930.pripravy-projektu-zpracovani-komunalniho-odpadu-pokracuji . V březnu 2011 navštívil MB ministr ŽP Tomáš Chalupa, což resultovalo v poslední dohledatelnou zmínku o projektu na webu města, http://www.mb-net.cz/?page=cz,13708.ministr-zivotniho-prostredi-t-chalupa-dnes-navstivil-mladou-boleslav .

Následující rok a půl mlčení se budeme snažit prosvětlit z jiných veřejně dostupných zdrojů. Jelikož se nejedná o utajované skutečnosti, lze poskládat poměrně solidní obraz a posloupnost jeho proměn. Začněme rokem 2010.

Oznámení záměru „CPZKO Mladá Boleslav“ podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí zpracovaly pro investora- společnost COMPAG Mladá Boleslav s. r. o. - společnosti Geomining, a. s. a VIA services, s. r. o. a je datováno listopadem 2010. Oznámení záměru, který dostane kódové označení STC 1342 najdete spolu s rozptylovou a akustickou studií v sekci Ke stažení. Obsahují velmi podrobné informace o zamýšleném způsobu zpracování odpadů, jeho vstupech a výstupech, svozové oblasti, lokalizaci stavby, její dopravní obsluhu i předpokládaný vliv na životní prostředí v okolí.

Projektantem komplexní technologie, které se označuje jako mechanicko-biologická úprava (MBÚ) komunálního odpadu, byla společnost IPOLT CZ, s.r.o. http://ipolt.cz/o-nas.html   a tuto zakázku, včetně její vizualizace má uvedenu ve svých referencích. O společnosti i v dalších příspěvcích, projektovala též zmíněné MBÚ v Radimi.

Na oznámení STC 1342 je zajímavá jedna věc. Na rozdíl od dalších, jako jsou Severovýchodní tangenta, Bezděčínka, stavební úpravy letního koupaliště i jiné projekty v MB, nelze tento vytisknout, resp. pdf. je záměrně zamknuté pro tisk, což znesnadňuje jeho čtení. Vytisknout nejde ani rozptylová studie, pouze akustická studie záměru.

6. 12. 2010 krajský úřad oznámením avizoval zahájení tzv. zjišťovacího zřízení k záměru CPZKO MB. Jeho závěr bude znám již 7. 1. 2011. Obě oznámení připojujeme v příloze. Závěry stojí za pečlivé přečtení.

Již tehdy bylo například zřejmé, že není možné jen tak „vyrábět“ palivo. Na str. 9 „ Pokud výstup ze zařízení (digestát, případně suchá frakce) nebude využit jako hnojivo či certifikované palivo, jedná se o upravený odpad a musí být zajištěno nakládání s tímto odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Zajistit certifikaci alternativního paliva“. To však není vůbec jednoduché. Nelze ji zajistit předem, ale až po zahájení jeho „výroby“. Předesíláme, že původní kapacita zařízení 45 tisíc tun bude dále zvýšena na 60 tisíc tun, což už je 50 % kapacity kdysi navrhované plazmové zplynovny.

V květnu 2011 bude COMPAGem Mladá Boleslav, s.r.o. na Státní fond životního prostředí podána žádost o financování projektu ze strukturálních zdrojů, konkrétně Operačního programu životní prostředí (OPŽP,  www.opzp.cz  ), prioritní osy 4.

Více v další příspěvku.

David Hradiský, 28. 8. 2012
 

Ke stažení: 
Ke stažení: 
Ke stažení: 
PřílohaVelikost
ODS MB 2010 CPZKO1.13 MB
EIA STC1342_infoznam_1214.89 KB
STC1342 zjistovaci306.14 KB