Odbornost vodák (říční)

Rubrika Děti lesa: 
Program

1. Nezbytná podmínka pro získávání odbornosti Vodák je složená zkouška z plavání.
2. O průběhu získávání odbornosti si vede záznamy o datu a místu splnění jednotlivých podmínek (ve své Zálesácké knize či samostatném sešitu), jejich splnění si nechá bezprostředně potvrdit náčelníkem.
3. K získání odbornosti VODÁK je nutno splnit alespoň 10 z následujících podmínek, prvních 6 uvedených povinně a alespoň jednu z každé následující skupiny.

  • Naučí se bezpečně ovládat aspoň 2 různé typy plavidel (kanoe, kajak, raft, pramice). Vícemístná jako háček i zadák (kapitán, kotrčník). Na každém z těchto plavidel jel alespoň 2 celé dny (i v rámci putovního tábora) na některé řece (do WW II), z toho vždy aspoň 1 den jako kapitán.
  • Zná a bezpečně ovládá základy vodáckého jazyka: typy lodí (C, K, single, double), části lodí (bort, kýl, límec,…….), vybavení (pádlo, veslo, špricdeka, ……….), označení obtížnosti toků a nutného vybavení a dovedností k jejich sjíždění (ZW A – WW V), názvy konstrukčních prvků a vlastností proudění na řekách ( šlajsna, retardér, vývařiště, vracák, peřej, jazyk, ……..) a povelů při ovládání lodi (přitahuj, odlamuj, kontra, ….).
  • Absolvoval aspoň pětidenní společné tábornické putování po řece (do WW II). Vezl si přitom veškeré nezbytné vybavení pro táboření a vaření v přírodě (stan, karimatku, kotlíky, jídlo, vodu…). Po celou dobu nocoval a vařil v přírodě nebo na tábořištích mimo pevnou budovu.
  • Praktickou zkouškou dokázal, že ovládá záchranu tonoucího (i na hluboké vodě), umělé dýchání a základy 1.pomoci.
  • Prakticky prokázal znalost chování při převržení lodě, při jejím vyprošťování z proudící vody a vylévání. Ví, jakým způsobem uniknout z proudnice či vývařiště.
  • Zná „právní minimum“ vodáka: kdo, kdy a na čem se může u nás pohybovat po vodních tocích a plochách. Zná značky, používané v říční dopravě.

A Zvládl bezpečně eskymácký obrat.

A Naučí někoho základy ovládání 1 plavidla a základy vodácké terminologie.

A Zúčastnil se vodáckých závodů (alespoň mezi 3 oddíly).

B Sám, nejvýše se dvěma kamarády, vyčistil, obnovil či vybudoval studánku a pravidelně (aspoň 2x ročně) o ni pečuje (už nejméně rok).

B Pomohl důkladně vyčistit část vodního toku v blízkosti svého bydliště od odpadků, nebo se zapojil do nátlaku na znečišťovatele (továrnu, obec apod.), který pak skutečně omezil znečištění.

B Ovládá nouzovou i definitivní opravu laminátových i gumových lodí, oba typy alespoň 1x sám (nejvýš s 1 kamarádem) opravoval, nebo fungoval alespoň 1 rok jako oddílový správce lodí (Loďař).

B Sám nebo nejvýše se dvěma kamarády vyrobil (převážně z přírodních materiálů a s pomocí běžných tábornických nástrojů) plavidlo (vor, pramici, kanoi / kmeny - dlabání, vypalování; rákos; březová kůra; kůže …), které dobře unese aspoň 2 lidi a dá se ovládat, což sám vyzkoušel (alespoň na klidné vodě).

C Vyjmenuje a ukáže na mapě všechny vodácky významné české a moravské řeky, ví kudy protékají a do kterých řek a moří se vlévají.

C Stanul vlastními silami u pramene aspoň 3 vodácky významných řek, ví kudy tečou (města, kraje, státy) a kde a do jakého moře se vlévají. Dokáže popsat koloběh vody v přírodě.

C Vystopoval aspoň 1 pramen nějakého potoku či říčky v blízkosti svého bydliště, stanul i u jejího ústí. Ví kudy tečou dále její vody (řeky, města, kraje, státy) a kde a do jakého moře se vlévají. Dokáže popsat koloběh vody v přírodě.

C Plavil se alespoň na 3 různých řekách, na každé alespoň 2 dny.

C Vedl zápisky a sbíral pohlednice či fotografie z míst táboření, navštívených měst či památek apod. do společného „Cancáku“ alespoň při jednom nejméně pětidenním společném vodáckém putování.