Odbornost Indián

Rubrika Děti lesa: 
Program
  1. O průběhu získávání odbornosti si vede záznamy o datu a místu splnění jednotlivých podmínek (ve své Zálesácké knize či samostatném sešitu), jejich splnění si nechá bezprostředně potvrdit náčelníkem.
  2. K získání odbornosti INDIÁN je nutno splnit alespoň 7 z následujících podmínek, první dvě uvedené povinně, z následujících skupin označených písmeny vždy aspoň jednu.
  • Dokaž, že znáš indiánské zvyklosti spojené s životem v tee-pee, ovládáš správný postup při stavbě tee-pee, a táboř (včetně vaření) aspoň 12 dní v tee-pee, které jsi sám pomáhal stavět a bourat.
  • Zhotov si kožené pouzdro na nůž, váček na krk nebo čelenku, ozdobené symbolickými ornamenty z korálků.

A Zhotov si pohodlnou napodobeninu indiánského oděvu z kůže či vhodné látky (halena + leginy + bederní rouška), nebo pár pohodlných kožených mokasínů nebo sandálů a používá je po dobu táboření v tee-pee.

A Utkej na rámu či na jednoduchém stavu látku, kterou použiješ k výrobě brašny, váčku či jiného užitečného předmětu.

A Nauč se některou indiánskou techniku korálkových ozdob (plochých ornamentů ze skleněných perliček) (líný steh, navlékání v rámečku aj.). Touto technikou vyrob aspoň 1 ornament či symbol (nejméně 5x5cm velký),kterým ozdobíš nějaký rituální předmět vašeho kmene či družiny.

B Nauč se střílet z luku tak, že z 5 ran zasáhneš aspoň dvěma pytel sena na 25m.

B Dokaž, že znáš správný postup rozdělávání ohně třením dřev, aspoň jednou (nejvýše ve dvou) takto rozdělej oheň.

B Vyrob funkční luk a aspoň 3 opeřené šípy, nebo dvojici dobře vyvážených ozdobených oštěpů.

B Vyčiň přírodními prostředky kožešinu zvířete velkého aspoň jako králík tak, aby z ní nepustily chlupy.

B Vyrob znějící buben z kůže, kterou jsi sám upravil a ozdob ho.

C Bezpečně poznej aspoň 10 jedlých volně rostoucích rostlin v naší přírodě. Aspoň 3 druhy přírodních jedlých rostlin (mimo hub) nasbírej a vyzkoušej jako svůj výhradní pokrm po jeden (táborový) den.

C Stopuj aspoň 1 km v terénu divoké zvíře (lze i na sněhu), urči, o jaký druh zvěře se jedná.

C Nauč se rozpoznávat Polárku a aspoň 12 různých souhvězdí tak, aby ses orientoval na obloze v každou roční dobu.

D Aspoň jednou absolvvuj očistný rituál indiánské sauny, kterou jsi sám pomáhal stavět.

D Nauč se pískat na flétnu či zpívat s originálním textem některou indiánskou rituální píseň a nauč ji některého kamaráda.

D Přečti aspoň 1 autentickou knihu o Indiánech v minulosti či v současnosti (nikoliv smyšlené příběhy od Kala Maye apod.).

  • Spi deset nocí za sebou venku v přírodě pod širákem či pod otevřeným přístřeškem (celtou).
  • Dokaž, že víš jak správně zhotovit sluneční hodiny a sám, nejvýše se 3 kamarády, postav funkční sluneční hodiny.
  • Nauč někoho některou z dovedností v úkolech B, kromě lukostřelby.