Odbornost hudebník

Rubrika Děti lesa: 
Program
  1. O průběhu získávání odbornosti si vede záznamy o datu a místu splnění jednotlivých podmínek (ve své Zálesácké knize či samostatném sešitu), jejich splnění si nechá bezprostředně potvrdit náčelníkem.
  2. K získání odbornosti HUDEBNÍK je nutno splnit alespoň 4 z následujících podmínek, první uvedenou povinně.

Ovládá hru nejméně na 2 hudební nástroje (na každý je schopen zahrát bezchybně aspoň 10 skladeb) , alespoň s jedním je schopen vystoupit před kamarády (zahrát ke společnému zpěvu u táboráku nebo hrát společně s jinými hudebníky).

  • Vyrobí sám alespoň 1 funkční hudební nástroj (buben, rumbakoule, tamburínu, panovu flétnu apod.) z přírodních materiálů (s požitím běžných nástrojů).
  • Složí sám alespoň 2 písně (text + hudbu, nebo vlastní text na známý nápěv).
  • Naučí někoho základům hry na hudební nástroj, který sám dobře ovládá (tak, aby dotyčný byl schopen sám zahrát nebo doprovázet aspoň 3 písně).
  • Umí zahrát část díla aspoň 5 význačných světových či českých skladatelů, z toho aspoň 1 zpaměti.
  • Aspoň týden během jednoho tábora funguje jako „signalizátor“: se svým nástrojem vyhlašuje aspoň 3 různé smluvené hudební signály (vyjma nerytmického bubnování či chřestění).
  • Secvičí a zúčastní se aspoň 1 skupinového vystoupení (minimálně pro 2 hudebníky s různým partem) v rámci významné slavnosti našeho sdružení (výroční sněm apod.) či pro veřejnost.