Odbornost hrnčíř

Rubrika Děti lesa: 
Program
  1. O průběhu získávání odbornosti si vede záznamy o datu a místu splnění jednotlivých podmínek (ve své Zálesácké knize či samostatném sešitu), jejich splnění si nechá bezprostředně potvrdit náčelníkem.
  2. K získání odbornosti HRNČÍŘ je nutno splnit alespoň 7 z následujících podmínek, první dvě uvedené povinně, z následujících skupin označených písmeny vždy aspoň jednu.
  • Vyrob z vlastnoručně vytěžené a připravené hlíny alespoň 4 užitečné nádoby (lovcova lampička, hrnek, miska, slánka, džbán apod.), aspoň 1 s ouškem a 1 s poklicí. Pracuj bez hrnčířského kruhu a vyzkoušej přitom aspoň 2 různé techniky (plát, šňůrková,…). Spolupracuj přitom na jejich vypálení primitivním způsobem. Nejméně 3 z těchto nádob musí bezchybně sloužit účelu, pro který byly vyrobeny.
  • Vyrob aspoň 1 keramickou nádobu o objemu nejméně 2 litry, uzpůsobenou k vaření na otevřeném ohni (k zavěšení) a uvař v ní pokrm aspoň pro 5 lidí.

A Zhotov aspoň 2 různé napodobeniny historických nádob či kultovních předmětů včetně autentické výzdoby. Alespoň 1 musí být nádoba o obsahu minimálně 1 litr a alespoň 1 musí být ornamentálně zdobená.

A Zhotov alespoň 4 nádoby na hrnčířském kruhu, alespoň 1 musí mít stěnu vyšší než 10 cm.

A Vyrob z vlastnoručně vytěžené a připravené hlíny aspoň 1 dobře uzavíratelnou nádobu (zásobnici) o objemu aspoň 3 litry, nebo sadu aspoň 4 stejných dobře uzavíratelných nádob, každou o objemu aspoň 1 litr. Nádoby ozdob vlastním motivem, případně opatři symboly či popisky, pro co jsou určeny a vypal, případně naglazuj.

B Dokaž, že znáš alespoň 3 různé konstrukce primitivních keramických pecí či výpalů, sám (nejvýše se dvěma kamarády) postav primitivní keramickou pec a úspěšně v ní vypal keramiku (spolu s ostatními).

B Zhotov nejvýše se dvěma kamarády jednoduchý, ale funkční hrnčířský kruh.

B Nejvýše se dvěma kamarády vyrob z přírodního materiálu jednoduchý táborový sporák, či pec na chleba a placky, nebo pícku na pražení zrní a úspěšně ji vyzkoušej.

C Vyrob sadu nejméně 5 detailně propracovaných a dobře srozumitelných figur (Betlém, šachy, hudebníci, zvířata apod.) a vyzdob je glazurou.

C Zhotov z keramické hlíny aspoň 1 šperk (korálky, přívěšek apod.) a alespoň 1 výrobek, vydávající melodický zvuk nebo použitelný jako hudební nástroj (rumbakoule, píšťalu, okarinu, závěsné cinkátko do větru apod.)

C Vyrob nějaký rituální keramický předmět, který bude používán určitou skupinou lidí pouze při slavnostní příležitosti (svícen pro aspoň 4 svíčky, prořezávanou aromalampu, nádobu atp.), nebo nějaký uznávaný symbol (znak), který bude umístěn na viditelném místě.

  • Aspoň jeden svůj velmi zdařilý a oblíbený keramický výrobek daruj někomu, koho to potěší.
  • Nauč někoho aspoň 2 keramické techniky (plát, šňůrky, šlikr, vydlabávání apod.), nebo točit na kruhu. Dotyčný musí pod Tvým vedením sám vytvořit aspoň 1 zdařilý výrobek každou technikou.