Odbornost cestovatel

Rubrika Děti lesa: 
Program
  1. O průběhu získávání odbornosti si vede záznamy o datu a místu splnění jednotlivých podmínek (ve své Zálesácké knize či samostatném sešitu), jejich splnění si nechá bezprostředně potvrdit náčelníkem
  2. K získání odbornosti CESTOVATEL je nutno splnit alespoň 10 z následujících podmínek, první tři uvedené povinně a nejméně po jedné z ostatních skupin.
  • Umí se bezpečně orientovat s mapou a buzolou: profil trasy podle vrstevnic, orientace mapy podle skutečnosti i buzoly, určení azimutu a vzdálenosti cílového místa.
  • Absolvoval alespoň pětidenní společné putování po horách. Veškeré nezbytné vybavení pro táboření a vaření v přírodě (stan, osobní výbavu, kotlík, jídlo,…) přitom nesl na svých zádech. Po celou dobu nocoval a vařil v přírodě nebo na tábořištích mimo pevnou budovu.
  • Zná základní pravidla zajištění tepelného komfortu, ví jak se vhodně obléknout do každého počasí, jak zajistit tepelný komfort za každého počasí a tyto znalosti prakticky využívá na každé výpravě do přírody.

A. Sám, nejvýše se dvěma kamarády vyrobí vor či jiné nouzové plavidlo pouze z přírodního materiálu, které bezpečně převeze alespoň 1 člověka s bagáží přes mírně proudící řeku či rybník (širokou aspoň 20m), což úspěšně vyzkouší.

A. Vyrobí některou součást zálesácké výbavy: sněžnice / dřevěná krosna / celta na přístřešek. Výrobek musí bezchybně sloužit nejméně na 2 výpravách. Ke zhotovení může použít jakékoliv nástroje, ale pracovat musí sám.

B. Podrobně zmapuje sám členité přírodní území o rozloze aspoň 500x500m, tak aby jeho plánek dobře
posloužil např. jako podklad pro orientační hru apod.

B. Prokázal, že umí odhadovat dosažitelné vzdálenosti (1cm – 1km) jen s pomocí svého těla a obvyklé výbavy s menší nepřesností než 15% a nedosažitelné (pohledové) vzdálenosti s menší nepřesností než 25%.

B. Naučí se určovat čas s pomocí Slunce a buzoly a odhadovat čas pomocí fáze Měsíce a hvězd

B. Vysvětlí princip fungování slunečních hodin a sám (nejvýše se dvěma kamarády) zkonstruuje aspoň jedny dobře fungující sluneční hodiny

B. Prokáže, že prakticky ovládá nejméně 1 způsob optické signalizace na vzdálenost nejméně 1 km

B. Naučí někoho orientovat se podle mapy a busoly

C. Bezpečně pozná aspoň 10 jedlých a 10 jedovatých rostlin či hub (= maximálně polovina) volně rostoucích v naší přírodě. Aspoň 3 druhy přírodních jedlých rostlin (mimo hub) nasbíral a vyzkoušel jako svůj výhradní pokrm po jeden (táborový) den

C. Zná aspoň 2 způsoby získávání pitné vody v přírodě, aspoň 1 vyzkoušel.

C. Zná základní požadavky zdravé a bohaté výživy (cukry, tuky, bílkoviny, vitaminy – a v čem jsou hlavně obsaženy), s pomocí tabulek dokáže spočítat energetickou hodnotu pokrmů a přiměřenou denní dávku, sám připravil energeticky bohatý, lehký a trvanlivý pokrm na cesty pro sebe aspoň na 3 dny a vyzkoušel ho jako svou výhradní stravu (lze i doma).

D. Zná a ovládá základní pravidla bezpečnosti, základní techniky jištění, jistící a upevňovací uzle, správný
postup nebezpečným terénem, posílání batohů a jiných věcí pomocí lana. Zvládnul horolezeckou cestu obtížnosti 2. stupně.

D.  Prokáže, že rozumí pojmům tlaková výše a níže, studená, teplá a okluzní fronta, inverze, kupovitá a vrstevnatá oblačnost, a ví, jaké meteorologické jevy je doprovázejí a jaká rizika představují.

D.  Po 1 rok sledoval denně meteorologické zpravodajství a zaznamenával vlastní meteorologická pozorování: nejvyšší a nejnižší denní teplotu, srážky, oblačnost, sněhovou pokrývku a další meteorologické jevy.