Výpravy (3X)

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Zálesák

Zúčastnil se alespoň 3 společných nejméně víkendových (aspoň s 1 noclehem-není nutné v přírodě) výprav. Alespoň 1x s tábořením v přírodě.