Výbava na táboření

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Zálesák

Prokáže, že je materiálně i znalostně vybaven n vícedenní putování a přespávání v přírodě a svou výbavu udržuje v pořádku a připravenosti
(batoh, spacák, karimatka, baterka, ešus, lžíce, oděv, obuv, jídlo, pití + 1 den výlet).