Velká zkouška Táborníka

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Táborník

Velká zkouška je vyvrcholením tábora. Konkrétní průběh je tajný a přidržuje se tradičních zvyklostí. Cílem je, aby skupina budoucích táborníků projevila aspoň po 24 hodin svou soudržnost, soběstačnost a schopnost ovládat nabyté tábornické dovednosti. Tato zkouška je kolektivní, obstojí všichni, kdo dosud splnili předchozí podmínky a bobříky. Závěrem zkoušky (do 24 hodin po splnění) by mělo být slavnostní jmenování táborníků s následným právem používat své tábornické jméno a značku a nosit kmenový oděv.