Velká zkouška náčelníka

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Náčelník

(lze splnit současně s kopečky vlevo od velké zkoušky)
1. Úspěšně (bez velkých problémů, úrazů a psychické újmy dětí i vlastní) vedl oddíl táborníků po celý aspoň 10 denní stálý tábor (na zelené louce). Samostatně přitom připravoval a vedl program, poskytoval dětem náležitou „mateřskou péči“, dohlížel na jejich hygienu a pořádek a vedl je k samostatnosti, spolupráci a kolektivnímu patriotismu.
2. Připravil a vedl společný program pro celý tábor (aspoň 2 oddíly či družiny) po 1 celý táborový den, včetně koordinace časů ), nemusí přitom osobně vést žádný oddíl či družinu).
3. Sám připravil a úspěšně vedl výpravu (aspoň s 1 noclehem, nemusí být v přírodě) alespoň 3 zálesáků. Na této výpravě nebyl nikdo zkušenější (pokročilejší na Velké cestě) než on.
PO SLOŽENÍ NÁČELNICKÉ ZKOUŠKY A SPLNĚNÍ VRŠKŮ VLEVO OD NÍ PŘÍSLUŠÍ OZNAČENÍ NÁČLENÍK