Vedení výletu (2x)

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Rádce

Alespoň 2x připravuje a vede program celodenního výletu družiny či oddílu (alespoň 1x), nejméně 1x s použitím hromadného dopravního prostředku.
(nejvýše ve dvou, aspoň 1x sám)