Vedení táborových staveb

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Rádce

Sám řídí konstrukci některé táborové stavby, jako je latrína, umývárna, vsakovačka se zábradlím, jídelna, koza na řezání dříví či podobné, kde prokáže svou dovednost a organizační schopnosti.